Εκδήλωση Ενημέρωσης για το COST

Το COST (European Cooperation in Science and Technology), διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (Info Day) για τις ευκαιρίες δικτύωσης παρέχει στους ερευνητές. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 23 Φεβρουαρίου 2021, στις 09:30 – 11:00 CET και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Μεταξύ άλλων θα παρουσιασθεί τι είναι το COST και ποιος μπορεί να συμμετέχει, ποιες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται, συμβουλές για την υποβολή πρότασης για τη δημιουργία νέας Δράσης COST κ.α.

Για πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνδεθούν με τον σχετικό σύνδεσμο ZOOM και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό 182403. Η εκδήλωση θα προβληθεί επίσης στο κανάλι του COST στο YouTube. Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας Slido πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (κωδικός #84984A).

Το COST,  αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, το COST χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων, των λεγόμενων Δράσεων COST, που παρέχουν έναν ανοικτό χώρο συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων της Ευρώπης και του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22 205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).