Ενδυναμώνουν το οικοσύστημα Έρευνας & Καινοτομίας οι συνέργειες Κύπρου-Ισραήλ

Δελτίο Τύπου

12 Φεβρουαρίου 2021

 

 

Ενδυναμώνουν το οικοσύστημα Έρευνας & Καινοτομίας οι συνέργειες Κύπρου-Ισραήλ

 

Ολοκληρώθηκε η σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεταξύ των οικοσυστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας των δύο χωρών

 

Την ευκαιρία να αποκτήσουν ολιστική εικόνα της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Ισραήλ στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας είχαν φορείς του εγχώριου οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, μέσα από μία σειρά ψηφιακών διαλέξεων που διοργανώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

 

Τα έξι διαδικτυακά εργαστήρια, με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για την Κύπρο», διοργανώθηκαν από τον Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνεργασία με το MASHAV, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας του Ισραήλ, το Golda Meir MASHAV – Carmel International Training Center και το Οικονομικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ σε συντονισμό με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο.

 

Τα εργαστήρια παρακολούθησαν περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι φορέων, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις όσον αφορά τη δημιουργία ενός επιτυχημένου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, διακεκριμένοι Ισραηλινοί ομιλητές παρουσίασαν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των υποστηρικτικών δομών καινοτομίας, όπως επιταχυντές (accelerators), εκκολαπτήρια επιχειρήσεων (incubators), τεχνολογικά πάρκα και Γραφεία Μεταφοράς Γνώσης. Παρουσιάστηκαν επίσης, τακτικές προσέλκυσης επενδύσεων υψηλού ρίσκου, αλλά και τρόποι ανάπτυξης και εφαρμογής πρωτοποριακών μεθόδων προώθησης της καινοτομίας. Οι διαλέξεις είχαν διαδραστική μορφή, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος σε εποικοδομητικές συζητήσεις, ανταλλάζοντας απόψεις και ιδέες.

 

Σε τοποθέτησή του ο Επικεφαλής Επιστήμονας, Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία που σημείωσαν τα εργαστήρια. «Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ενισχύουν τις συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών και ενδυναμώνουν το κυπριακό οικοσύστημα», επεσήμανε. Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ, η οποία διανοίγει νέες προοπτικές και αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο χώρες. «Η ενίσχυση των συνεργειών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες που διαθέτουν προηγμένο οικοσύστημα, βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας» εξήγησε. Καταλήγοντας, ευχαρίστησε τους ισραηλινούς φορείς για την εξαίρετη συνεργασία καθώς και την Πρεσβεία του Ισραήλ για την «αμέριστη στήριξη που παρείχε προς επίτευξη αυτών των δράσεων».

 

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, εξήρε τον σπουδαίο ρόλο αυτών των ενεργειών, ως προς την ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού οικοσυστήματος. «Έχουμε πολλά να μάθουμε από χώρες όπως το Ισραήλ, γνωστό και ως Startup Nation» τόνισε, «ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από κυπριακές καινοτόμες επιχειρήσεις, θα πετύχουν να διεισδύσουν στη διεθνή αγορά και να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό, αποφέροντας σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τη χώρα».

 

***

 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ.  Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.