Ενημερωτικές Ημερίδες για τα European Innovation Council “Challenges”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και προώθησης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 του European Innovation Council, που εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία  «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027, διοργανώνει μεταξύ 26 Ιανουαρίου 2023 και 15 Μαρτίου 2023 διαδικτυακές Ενημερωτικές Εκδηλώσεις (Info–days).

 

Συναφώς αναφέρεται ότι τα Προγράμματα EIC Pathfinder, EIC Transition to Innovation και EIC Accelerator περιλαμβάνουν τόσο ανοικτές θεματικά προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (Open) αλλά και θεματικές προσκλήσεις (Challenges). Οι ημερίδες στοχεύουν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τις θεματικές προσκλήσεις των τριών προαναφερθέντων προγραμμάτων.

 

Οι ημερίδες θα μεταδίδονται διαδικτυακά και δεν χρειάζεται εγγραφή για την παρακολούθησή τους.

 

Το πλήρες πρόγραμμα είναι ως ακολούθως:

26η Ιανουαρίου 2023

 31η Ιανουαρίου 2023

1η Φεβρουαρίου 2023

2η Φεβρουαρίου 2023

3η Φεβρουαρίου 2023

 9η Φεβρουαρίου 2023

15η Μαρτίου 2023

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo EΙC κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).