Ενημερωτικές Ημερίδες για τα European Innovation Council “Prizes”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και προώθησης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023 του European Innovation Council, που εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία  «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027, διοργανώνει διαδικτυακές Ενημερωτικές Εκδηλώσεις (Info–days) αναφορικά με τα EIC Prizes.

 

Συναφώς αναφέρεται ότι τα EIC Prizes έχουν ως στόχο να αναδείξουν το προφίλ συγκεκριμένων καινοτόμων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα θέματα. Οι ημερίδες στοχεύουν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τα διαθέσιμα EIC Prizes που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του 2023.

 

Οι ημερίδες θα μεταδίδονται διαδικτυακά και δεν χρειάζεται εγγραφή για την παρακολούθησή τους.

 

 • The European Innovation Procurement Awards
  • Καταληκτική ημερομηνία: 17 Αυγούστου 2023
  • Τα Βραβεία αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ανακοινώνουν διαδικασίες προσφορών, για την προώθηση και την εφαρμογή προμηθειών καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη.
  • Ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2023. Εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο event’s page
  • Ιστοσελίδα: The European Innovation Procurement Awards (europa.eu)

 

 • European Humanitarian Innovation Prize
  • Καταληκτική ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2023
  • Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ανθρωπιστικής Καινοτομίας (InnovAid) επιβραβεύει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία για να βοηθήσουν καλύτερα τα ευάλωτα άτομα που πλήττονται από φυσικούς κινδύνους και ανθρωπογενείς κρίσεις, όπως οι κοινωνικές συγκρούσεις και διαμάχες.
  • Ιστοσελίδα: https://eic.ec.europa.eu/eic-prizes/european-prize-humanitarian-innovation_en
  • Ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2023. Εγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο event’s page

 

Επιπρόσθετα, στο Πρόγραμμα Εργασίας του 2023 περιλαμβάνονται και τα πιο κάτω βραβεία:

 

 • EU Prize for Women Innovators
  • Ενδεικτική καταληκτική ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2023
  • Αυτό το βραβείο τιμά τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από τις πιο ριζοσπαστικές καινοτομίες της Ευρώπης
  • Ανακοίνωση της πρόσκλησης: 1 Ιουνίου 2023
  • Ιστοσελίδα: EU Prize Women Innovators

 

 • European Social Innovation Competition
  • Καταληκτική ημερομηνία: 30 Μαΐου 2023
  • Ο διαγωνισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη ιδεών σε λειτουργικές λύσεις και στοχεύει στο να διευκολύνει την δημιουργία ριζοσπαστικών καινοτόμιων που διαμορφώνουν την κοινωνία μας. Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει την κοινωνική καινοτομία ως μια ισχυρή προσέγγιση για την ανταπόκριση στις κοινωνικές προκλήσεις.
  • Ιστοσελίδα: The European Social Innovation Competition (europa.eu)

 

 • European Capital of Innovation Awards
  • Καταληκτική ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2023
  • Τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας είναι ένα ετήσιο βραβείο που απονέμεται στις ευρωπαϊκές πόλεις που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την προώθηση της καινοτομίας στις κοινότητές τους.
  • Ιστοσελίδα: European Capital Innovation Awards

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo EΙC κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).