Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων ERC Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, 09:00-13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, 09:00 – 13:00, εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για τις Προσκλήσεις του European Research Council (ERC), στην αίθουσα ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ξενοδοχείου Cleopatra, στη Λευκωσία.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους ερευνητές που ετοιμάζουν προτάσεις ERC στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ERC 2023 (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant), πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή, μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήριο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης πρότασης, θα δοθούν συμβουλές για το περιεχόμενο των διαφορετικών τμημάτων της πρότασης, θα αναλυθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, θα συζητηθούν συχνοί λόγοι απόρριψης και συχνά θέματα προβληματισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις για τις Προσκλήσεις ERC (ιδιαιτερότητες, επιλεξιμότητα, προφίλ υποψηφίου/υποψήφιας, χαρακτηριστικά έργου κλπ), έχοντας παρακολουθήσει την ενημερωτική ημερίδα του ΙδΕΚ της 27ης Ιουνίου 2022 ή παρόμοιες εκδηλώσεις ή/και έχοντας μελετήσει σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση πριν την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC.

 

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Dr Slavka Otcenasova, Seconded National Expert στο European Research Council (ERC) Executive Agency, Consolidator Grant Call Coordinator και από το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το ERC, κα Κατερίνα Καρακασίδου, Λειτουργό του ΙδΕΚ.

 

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. Σημειώνεται ότι ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και ενδέχεται να γίνει επιλογή των συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι, η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Το ERC ενθαρρύνει έρευνα της υψηλότερης ποιότητας στην Ευρώπη, παρέχοντας μακροχρόνια ανταγωνιστική χρηματοδότηση στη βάση αποκλειστικά της επιστημονικής αριστείας, στους πλέον άριστους επιστήμονες, προκειμένου να υλοποιήσουν πρωτοποριακά

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).