Λάβετε μέρος στη διαβούλευση για τη δημιουργία του European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί ερευνητές / ερευνήτριες και επαγγελματίες του πεδίου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο γνωμοδότησης αναφορικά με τη δημιουργία του European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, το οποίο αναμένεται να  χρηματοδοτηθεί μέσω της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία» (Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society) του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027).

To European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τη δημιουργία μια ψηφιακής υποδομής που θα διασυνδέσει τους φορείς και τους επαγγελματίες στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ε.Ε. και θα τους παρέχει ψηφιακά εργαλεία. Το Cloud θα ενισχύσει υφιστάμενες και μελλοντικές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,  όπως, η πρωτοβουλία Europeana και το European Dataspace for Cultural Heritage.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να συγκεντρώσει τις ειδικές ανάγκες του τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να καταγράψει σκέψεις και εισηγήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το European Cultural Heritage Cloud είναι διαθέσιμες εδώ.