Μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση από το ΙδΕΚ για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2023-2024, μέσα από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη».

Πέραν των 250 συμμετεχόντων/ουσών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα είχαν την ευκαιρία να λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 του «Ορίζοντα Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων  των Ευρωπαϊκών Αποστολών και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων από μια πλειάδα προσκεκλημένων ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Αποστολών καθώς και από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας της εκδήλωσης, σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήσαν συναντήσεις με Εθνικά Σημεία Επαφής με σκοπό τη γνωριμία και την περαιτέρω συζήτηση επιμέρους πτυχών των Προσκλήσεων του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Αντίστοιχες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των δυνητικών συμμετέχοντες/ουσών σε Προσκλήσεις του Προγράμματος στο ειδικό μέρος της εκδήλωσης το οποίο ήταν αφιερωμένο στη δικτύωση. Μέσα από  παρουσιάσεις, διάρκειας δυο λεπτών, όλοι όσοι επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν την ιδέα/ες τους ή/και την εξειδίκευση του φορέα τους, με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών και την ανάπτυξη συνεργειών για υποβολή προτάσεων σε Προσκλήσεις του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος και Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος.

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους/όλες όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον «Ορίζοντα Ευρώπη», ανεξάρτητα από την εμπειρία τους και τον χαρακτήρα ή τον τομέα εξειδίκευσης του οργανισμού τους.

Οι παρουσιάσεις της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο εδώ.