Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” για το 2023-2024 και επερχόμενες εκδηλώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία» (Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”) του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Εργασίας του Cluster 2 για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια Ευρώ και είναι χωρισμένο σε τρεις Θεματικές Ενότητες (Destinations):

1) Καινοτόμος Έρευνα για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση.

2) Καινοτόμος Έρευνα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά και την Πολιτισμική και Δημιουργική Βιομηχανία – Χτίζοντας το μέλλον μας από το παρελθόν.

3) Καινοτόμος Έρευνα για τον Κοινωνικό και Οικονομικό Μετασχηματισμό.

 

Στο πλαίσιο αυτών των τριών Destinations, αναμένεται να ανακοινωθούν 7 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals), οι οποίες θα περιλαμβάνουν περί τα 56 Θεματικά Πεδία (Topics). Οι πρώτες προθεσμίες υποβολής για τις προσκλήσεις του 2023, αναμένονται στις 14 Μαρτίου 2023, ενώ για τις προσκλήσεις του 2024 στις 7 Φεβρουαρίου 2024.

 

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης του νέου Προγράμματος Εργασίας 2023-2024, διοργανώνονται οι ακόλουθες σχετικές εκδηλώσεις:

  • 17 Ιανουαρίου 2023: Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση (Infoday) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
  • 18 Ιανουαρίου 2023: Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) για τις προσκλήσεις του 2023, με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών / δημιουργία δικτύων συνεργασίας, σε συνεργασία με το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Cluster 2, Net4SocietyHE. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις με πιθανούς εταίρους/συνεργάτες, που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα για τις προσκλήσεις του 2023, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να διευθετήσουν με τη χρήση ενός εύχρηστου εργαλείου matchmaking, καθώς και σύντομες παρουσιάσεις (flash presentations) όσων ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε ευρύτερο κοινό. Τέλος, σε συνεργασία με το έργο NCP_WIDERA-NET, των ΕΣΕ για “Widening Participation and Strengthening the ERA”, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επιπρόσθετες ευκαιρίες, όπως το Hop on Facility, που αφορά χώρες Widening, όπως η Κύπρος, travel grants για συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης ή study visits και άλλα.
  • 19 Ιανουαρίου 2023: Διαδικτυακή εκδήλωση προεπισκόπησης προτάσεων (Preproposal Screening Event), σε συνεργασία με το έργο Net4SocietyHE, μέσω της οποία δίνεται η ευκαιρία σε δυνητικούς αιτητές/αιτήτριες να συζητήσουν την πρότασή τους με έμπειρους αξιολογητές/αξιολογήτριες και Εθνικά Σημεία Επαφής, ώστε να λάβουν πολύτιμη ανατροφοδότηση και να αυξήσουν τις πιθανότητες χρηματοδότησης. Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή θα γίνεται μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”: κα Κατερίνα Καρακασίδου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205036.