«Ορίζοντας Ευρώπη – Κλίμα, Ενέργεια, Μεταφορές» Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες εκδηλώσεις που αφορούν στην Πολυτομεακή Προτεραιότητας «Κλίμα, Ενέργεια και Μεταφορές» (Cluster 5: Climate, Energy and Mobility) του προγράμματος για έρευνα και καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027):

Ενημερωτική Ημερίδα (3/2/2022)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα διοργανώσει, στις 3 Φεβρουαρίου 2022 (μεταξύ των ωρών 11:00–17:45) , διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι Προσκλήσεις 2022 του Cluster 5 του Ορίζοντα Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα τα 74 θεματικά πεδία (topics) του Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 που έχουν καταληκτική ημερομηνία από τον Μάρτιο 2022 και μετά.
Η προβολή των παρουσιάσεων της εκδήλωσης θα γίνει μέσω του ιστοχώρου της ενημερωτικής ημερίδας. Δεν απαιτείται εγγραφή για συμμετοχή στην ημερίδα.
Το πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εκδήλωση περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο της ενημερωτικής ημερίδας.

Ημερίδα Δικτύωσης (4/2/2022)
Σε συνέχεια και συνέργεια με την ενημερωτική ημερίδα, το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής «Bridge to Horizon Europe» θα διοργανώσει την επόμενη μέρα, 4 Φεβρουαρίου 2022, Ημερίδα Δικτύωσης, η οποία θα επικεντρωθεί στα θεματικά πεδία που θα παρουσιαστούν στην ενημερωτική ημερίδα.
Για συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης απαιτείται η εγγραφή και η καταχώρηση του προφίλ των ενδιαφερομένων στον ιστοχώρο της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Κλίμα, Ενέργεια και Μεταφορές», κ. Χριστάκη Θεοχάρους (e-mail: [email protected], τηλ.:22205029) και κ. Γιώργο Χρίστου (e-mail: [email protected], τηλ.:22205030).