«Ορίζοντας Ευρώπη» – Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2023 για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» (Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”) του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Εργασίας του Cluster 6 για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται σε περισσότερα από 1,8 δις Ευρώ και είναι χωρισμένο σε 7 Θεματικές Ενότητες (Destinations) και Άλλες Δραστηριότητες, με 105 επιμέρους θεματικά πεδία (Topics), ως ακολούθως:

  1. Biodiversity and Ecosystem Services (8 Topics)
  2. Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption (20 Topics)
  3. Circular economy and bioeconomy sectors (17 Topics)
  4. Clean environment and zero pollution (9 Topics)
  5. Land, oceans and water for climate action (8 Topics)
  6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities (6 Topics)
  7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal (22 Topics)

Άλλες Δράσεις (5 Topics)

Στο πλαίσιο των 7 Destinations, ανακοινώθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2022 στο Funding & Tenders Portal, οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals) τόσο για το 2023 όσο και για το 2024. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για τις προσκλήσεις του 2023 έχουν ως ακολούθως:

Πρόσκληση Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 23 Μαρτίου 2023
HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01

HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01

28 Μαρτίου 2023
HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01

12 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΤWOSTAGE)

HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-02-two-stage

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-two-stage

28 Μαρτίου 2023 (1st Stage)

26 Σεπτεμβρίου 2023  (2nd Stage)

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης του νέου Προγράμματος Εργασίας 2023-2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε εντός Δεκεμβρίου 2022 τις ακόλουθες σχετικές εκδηλώσεις:

  • 13 – 14 Δεκεμβρίου 2022: ΔιαδικτυακήΕνημερωτική Εκδήλωση (Infoday) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 για το Custer Οι μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων της Εκδήλωσης είναι διαθέσιμες εδώ.

 

  • 19 Δεκεμβρίου 2022 – τέλος Ιανουαρίου 2023: Διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης (BrokerageEvent) για τις προσκλήσεις του 2023, με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών / δημιουργία δικτύων συνεργασίας. Η εκδήλωση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023 και περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις με πιθανούς εταίρους/συνεργάτες για τις Προσκλήσεις του Cluster 6 για το 2023. H εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Cluster 6, CARE4BIO.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 6 “ Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”: