«Ορίζοντας Ευρώπη»: Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Σε συνέχεια της διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 όπου παρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για το 2023 του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητα «Υγεία» του «Ορίζοντα Ευρώπη», οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να βρουν τη βιντεοσκόπηση των σχετικών παρουσιάσεων καθώς και τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στον σύνδεσμο εδώ.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τη διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» και την Ευρωπαϊκή Αποστολή για το Καρκίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023  για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης συνεργατών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, η ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (B2Match) θα παραμένει ανοικτή μέχρι τις 24 Απριλίου 2023. Συνεπώς, όσοι έχουν ήδη εγγραφεί και πραγματοποιήσει συναντήσεις καθώς και νέοι/ες ενδιαφερόμενοι/νες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν είτε να διευθετήσουν επιπλέον συναντήσεις είτε να πραγματοποιήσουν εγγραφή, να καταχωρήσουν το προφίλ τους και να διευθετήσουν διαδικτυακές συναντήσεις με άλλους φορείς αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή (χωρίς χρέωση) και καταχώρηση προφίλ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την σχετική ιστοσελίδα εδώ.

Το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) της Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster) «Υγεία» αναμένεται να έχει προϋπολογισμό γύρω στα 1,1 δισεκατομμύρια Ευρώ για την περίοδο 2023-2024 και συνολικά 8,3 δισεκατομμύρια Ευρώ για όλη την διάρκεια του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να διατίθεται για χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες κατόπιν ανακοίνωσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2023-2024 είναι χωρισμένο σε 6 Θεματικές Ενότητες (Destinations), στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται να ανακοινωθούν 14 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν πέραν των 40 Θεματικών Πεδίων (Topics). Η ανακοίνωση των πρώτων προσκλήσεων για το 2023 αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»:

κ. Γιώργο Χρίστου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205030

Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205038.