«Ορίζοντας Ευρώπη»: Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδήλωση Ενημέρωσης για τις Προσκλήσεις 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα την 1η Ιουνίου 2023 κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για το 2024, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητα «Υγεία» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και θα δοθούν απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα τα οποία θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας Slido. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης και τη διαδικασία εγγραφής για παρακολούθησή της είναι διαθέσιμες στον ειδικό ιστοχώρο της ΕΕ εδώ.

 

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης συνεργατών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής «ΗΝΝ3.0» θα διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης ειδικά για τις Προσκλήσεις 2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Υγεία» στις 2 Ιουνίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

 

Το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) της Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster) «Υγεία» αναμένεται να έχει προϋπολογισμό γύρω στα 1,1 δισεκατομμύρια Ευρώ για την περίοδο 2023-2024 και συνολικά 8,3 δισεκατομμύρια Ευρώ για όλη την διάρκεια του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να διατίθεται για χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες κατόπιν ανακοίνωσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2023-2024 είναι χωρισμένο σε 6 Θεματικές Ενότητες (Destinations), στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται να ανακοινωθούν 14 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν πέραν των 40 Θεματικών Πεδίων (Topics). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει, το ΙδΕΚ έχει ετοιμάσει ερωτηματολόγιο, όπου όσοι/όσες το συμπληρώσουν θα έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας. Μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο καταγράφοντας τα στοιχεία σας εδώ. Επιπρόσθετα, μπορείτε να συμπληρώσετε και το ειδικό ερωτηματολόγιο για τα θέματα της υγείας, καταγράφοντας τους τομείς δράσεις σας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»:

κ. Γιώργο Χρίστου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205030

Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205038