Πρόγραμμα Εργασίας ERC 2022 και Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων 2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε επίσημα στις 14 Ιουλίου 2021 την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Εργασίας του (Work Programme) για το 2022, το δεύτερο σε σειρά στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2022 του ERC θα παρέχει χρηματοδότηση ύψους 2,4 δις Ευρώ σε περίπου 1.100 άριστους επιστήμονες προκειμένου να υλοποιήσουν πρωτοποριακή έρευνα αιχμής.

Το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων 2022 συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα, με τις πρώτες Προσκλήσεις να αναμένονται εντός του 2021.

    Starting
Grant
  Consolidator
Grant
  Advanced
Grant
  Synergy
Grant
                 
Call opens   23/09/2021   19/10/2021   20/01/2022   15/07/2021
                 
Call deadline   13/01/2022   17/03/2022   28/04/2022   10/11/2021
                 
Budget € million (estimated No of grants)   749 (502)   776 (388)   555 (223)   297 (33)
                 
Planned date to inform applicants after each step   22/07/2022
09/12/2022
  02/09/2022
01/02/2023
  19/12/2022
03/04/2023
  12/05/2022
05/09/2022
08/11/2022

 

Ορισμένα σημαντικά στοιχεία του Προγράμματος Εργασίας 2022 περιλαμβάνουν την επανεμφάνιση των ERC Synergy Grants και των Proof of Concept Grants που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Εργασίας 2021, καθώς και τον δεύτερο γύρο των Public Engagement with Research Award. Ειδικότερα, η Πρόσκληση ERC Synergy Grant 2022 αναμένεται να ανακοινωθεί στις 15 Ιουλίου 2021, με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 10η Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες θα παρουσιασθούν σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανωθεί από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στις 16 Ιουλίου 2021.

Σημαντικό νέο στοιχείο εντός του Προγράμματος Εργασίας 2022, είναι και η ανταπόκριση του ERC στην πανδημία του COVID-19 με λήψη μέτρων προκειμένου να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αντίκτυπος της πανδημίας στην παραγωγικότητα των ερευνητών και ερευνητριών κατά την αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Εργασίας 2022 εισάγει αλλαγές στον τρόπο που περιγράφουν οι ερευνητές/ερευνήτριες τα επιστημονικά τους επιτεύγματα, με σκοπό την ουσιαστική αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας τους και του αντίκτυπου των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο και της επίσημης υποστήριξης από το ERC του San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

H Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, την Κουλτούρα, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Mariya Gabriel σχολίασε: “Αυτό το Πρόγραμμα Εργασίας υποστηρίζεται από τον μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό για Προσκλήσεις του ERC που έχει διατεθεί ποτέ – μια ισχυρή ένδειξη της συνεχόμενης υποστήριξης της Ευρώπης προς την έρευνα αιχμής. Είμαι επίσης χαρούμενη που το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα δοθεί προς ερευνητές στα πρώτα ή στα μεσαία στάδια της σταδιοδρομίας τους. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα γενιά Ευρωπαϊκού ταλέντου”. Ο Καθ. Jean-Pierre Bourguignon, Πρόεδρος ad interim του ERC, σχολίασε: “Είμαι χαρούμενος που με το Πρόγραμμα Εργασίας 2022 το ERC προσφέρει ξανά το σύνολο των χρηματοδοτήσεών του. Αυτές περιλαμβάνουν τα ERC Synergy Grants, που υποστηρίζουν ιδιαίτερα τη διεπιστημονική έρευνα, και τα Proof of Concept Grants, που υποστηρίζουν ερευνητές που έλαβαν ήδη χρηματοδότηση ERC προκειμένου να διερευνήσουν την κοινωνική ή εμπορική προοπτική ανακαλύψεών τους”.

Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις που παρέχει το ERC, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).