Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Ημερολόγιο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 2023

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υπηρεσιών που προσφέρουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» περιλαμβάνεται και η διοργάνωση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες απευθύνονται στην ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Με σκοπό την ενημέρωση και τον καλύτερο προγραμματισμό όλων όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις σχετικές δράσεις, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας έχει ετοιμάσει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και προγραμματίζονται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2023.

Στο ημερολόγιο, το οποίο είναι προσβάσιμο εδώ, μπορείτε να βρείτε το θέμα της εκπαίδευσης και τον χρόνο διεξαγωγής της. Για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, θα ανακοινώνονται περισσότερες πληροφορίες (ημερήσια διάταξη, χώρος, κτλ.), σε χρόνο κοντά στην ημερομηνία διεξαγωγής της.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας, με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 και προϋπολογισμό που θα ανέλθει στα 95,5 δις. Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκέπτονται την εθνική ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και να επικοινωνούν με τα Εθνικά Στοιχεία Επαφής.