«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου 2023 διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για το 2023, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητα «Υγεία» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και θα δοθούν απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα τα οποία θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας Slido. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης και τη διαδικασία εγγραφής για παρακολούθησή της είναι διαθέσιμες στον ειδικό ιστοχώρο της ΕΕ εδώ.

 

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης συνεργατών και της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή σε προτάσεις έργων, το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής «ΗΝΝ3.0» θα διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης ειδικά για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» και την Ευρωπαϊκή Αποστολή για το Καρκίνο στις 20 Ιανουαρίου 2023. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση δικτύωσης θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή και να καταχωρήσουν το προφίλ τους στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (B2Match), έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις με άλλους φορείς. Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση και η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για εγγραφές μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και καταχώρηση προφίλ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την σχετική ιστοσελίδα εδώ.

 

Το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) της Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster) «Υγεία» αναμένεται να έχει προϋπολογισμό γύρω στα 1,1 δισεκατομμύρια Ευρώ για την περίοδο 2023-2024 και συνολικά 8,3 δισεκατομμύρια Ευρώ για όλη την διάρκεια του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να διατίθεται για χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες κατόπιν ανακοίνωσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2023-2024 είναι χωρισμένο σε 6 Θεματικές Ενότητες (Destinations), στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται να ανακοινωθούν 14 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν πέραν των 40 Θεματικών Πεδίων (Topics). Η ανακοίνωση των πρώτων προσκλήσεων για το 2023 αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»:

 

κ. Γιώργο Χρίστου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205030

 

Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205038