Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ερευνητές και Ερευνήτριες στα Σχολεία»

Tο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καλεί ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες να συμμετέχουν σε επισκέψεις σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνητές και Ερευνήτριες στα Σχολεία». Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της επαφής και διάδρασης των μαθητών/τριών αλλά και Εκπαιδευτικών με ερευνητές/τριες ενώ σκοπός των επισκέψεων είναι με απλό και άμεσο τρόπο να παρουσιαστεί στους μαθητές/τριες η σημασία της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και του επαγγέλματος του ερευνητή/ερευνήτριας ως επιλογή για το μέλλον.

Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο των εν λόγω επισκέψεων θα πρέπει να είναι συναφείς με τα θεματικά πεδία των Ευρωπαϊκών Αποστολών (EU Missions), ως εξής:

  • Cancer (Καρκίνος)
  • Adaptation to Climate Change including Societal Transformation (Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Μετασχηματισμού)
  • Healthy Oceans, Seas, Coastal, and Inland Waters (Υγιείς Ωκεανοί, Θάλασσες, Παράκτια και Εσωτερικά Ύδατα)
  • Climate-neutral and Smart Cities (Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις)
  • Soil Health and Food (Υγεία του Εδάφους και Τρόφιμα)

 

Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές έχουν φιλόδοξους αλλά χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους και στοχεύουν στην αντιμετώπιση κάποιων από των μεγαλύτερων προκλήσεων της κοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες για τις Αποστολές παρουσιάζονται εδώ.

 

Οι επισκέψεις θα διεξαχθούν κατά την σχολική χρονιά 2022-2023 και συγκεκριμένα τις ακόλουθες εβδομάδες με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες:

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – 4 Φεβρουαρίου 2023

(6-10 Φεβρουαρίου 2023)

  • Παγκόσμια Ημέρα της Γης – 22 Απριλίου 2023

(17-21 Απριλίου 2023)

  • Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών – 8 Ιουνίου 2023

(5-9 Ιουνίου 2023)

  • Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων – 31 Οκτωβρίου 2022

(31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2022)

  • Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων – 16 Οκτωβρίου 2022

(17-21 Οκτωβρίου 2022)

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη διαθεσιμότητα τους εδώ μέχρι τις 10 Ιουλίου 2022.

 

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CONNECT (Cyprus ON a mission to Engage, inspire and Connect with citizens through the European Researcher’s Night) με Αρ. 101060913, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Επιστημονική Λειτουργό του ΙδΕΚ και Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ευρωπαϊκές Αποστολές, κα Μυρτώ Αναστασιάδου (τηλ. +357 22205069, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).