ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συμμετοχή Κυπριακών Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στο Εθνικό Περίπτερο της Έκθεσης GITEX 2021, Ντουμπάι 17-21 Οκτωβρίου 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο περίπτερο της Κύπρου στην έκθεση υψηλής τεχνολογίας GITEX 2021 (https://gitex.com/), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από τις 17 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2021.

Η παρουσία της Κύπρου στην έκθεση αποτελεί πρωτοβουλία του Invest Cyprus και το ΙδΕΚ, ως ο εθνικός φορέας αρμόδιος για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας, υποστηρίζει την πρωτοβουλία.  Στο περίπτερο της Κύπρου θα προβάλλεται η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός, το Κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ και οι Κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλεγούν μέσα από την διαδικασία που περιγράφεται στην Πρόσκληση. Οι συμμετέχοντες στην έκθεση GITEX έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες, να προβάλουν την επιχείρηση τους και να δικτυωθούν με άλλες επιχειρήσεις και πιθανούς επενδυτές.

Δικαίωμα υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο της Κύπρου στην Έκθεση Gitex2021, έχουν νεοφυείς κυπριακές επιχειρήσεις (startups) από όλες τις περιοχές της τεχνολογίας, οι οποίες έχουν συνάψει Συμβόλαιο Έργου με το ΙδΕΚ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των πιο κάτω Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

  • PRE-SEED/0719
  • PRE-SEED/0719(B)
  • SEED/0719
  • SEED/0719(B)
  • SEED-COVID/0420

Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στο ενημερωτικό έντυπο της Εκδήλωσης GITEX2021.