«Πρόσκληση για την Πράσινη Συμφωνία»: Εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μόλις προκηρύξει την «Πρόσκληση για την Πράσινη Συμφωνία», για έργα που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

 

Τι είναι η νέα αυτή Πρόσκληση;

Στα τέλη του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (“European Green Deal”), η οποία αποτελούσε δέσμευση της νέας Προέδρου Ursula Van der Leyen. Η Συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σχέδιο δράσης με στόχο να καταστήσει την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, να επιτρέψει τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία, να αποκαταστήσει τη βιοποικιλότητα και να μειώσει τη ρύπανση.

Μία από τις πηγές χρηματοδότησης της πιο πάνω Συμφωνίας, αποτελεί το τρέχον Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την έρευνα και  καινοτομία, «Ορίζοντας 2020». Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού, η «Πρόσκληση για την Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal Call) θα χρηματοδοτήσει έργα, τα οποία καλούνται να παρέχουν άμεσα και ορατά αποτελέσματα στους διάφορους τομείς προτεραιότητας της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Η Πρόσκληση περιλαμβάνει 20 διαφορετικά πεδία, που θα καλύπτουν θέματα από τη βιοποικιλότητα έως την κινητικότητα, την ενέργεια και την υγεία, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών.

 

Πως μπορώ να προετοιμαστώ;

Για ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης και προετοιμασία στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, το ΙδΕΚ προτείνει τη συμμετοχή σας στις πιο κάτω εκδηλώσεις:

 

  1. Στα πλαίσια του θεσμού «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας» (European Research and Innovation Days) που θα λάβει χώρα διαδικτυακά την ερχόμενη εβδομάδα, διοργανώνεται στις 23-24 Σεπτεμβρίου μια σχετική ημερίδα ενημέρωσης και εκδήλωση δικτύωσης:

`               23 Σεπτεμβρίου

  • Μέρος I (14:00 – 16:00 CEST) – Εισαγωγή στο περιεχόμενο του “Green Deal Call”.
  • Μέρος II (16:00 – 18:00 CEST) – 11 παράλληλες παρουσιάσεις των  διαφορετικών περιοχών της Πρόσκλησης. Η συμμετοχή περιορίζεται στα 100 άτομα ανά συνεδρία, με σειρά προτεραιότητας

24 Σεπτεμβρίου

  • Μέρος ΙΙΙ (09:00 – 11:00 CEST) – Εκδήλωση δικτύωσης στην οποία θα μπορέσετε να προωθήσετε την ιδέα σας (pitching), σε μια από τις 11 παράλληλες συνεδρίες (100 συμμετέχοντες ανά συνεδρία). Συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης από τις 18 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, και θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.
  • Μέρος IV – Matchmaking. Συναντήστε πιθανούς συνεργάτες σε 15-λεπτες συναντήσεις «πρόσωπο-με-πρόσωπο». Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρήσουν το προφίλ τους, καθώς και τα αιτήματα ή προσφορές συνεργασίας για καθένα από τα θέματα της Πρόσκλησης στο εργαλείο αντιστοίχισης.

 

  1. Σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης που διοργανώνονται από τον οργανισμό Knowledge Transfer Network (ΚΤΝ), UK:

 

  1. Εικονική εκδήλωση δικτύωσης του έργου “Net4Society”: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στο Green Deal Call, 27 Οκτωβρίου 2020.

 

  1. Εικονική εκδήλωση δικτύωσης του EEN Ireland για το Green Deal Call, 13 Οκτωβρίου 2020.

 

Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση και στήριξη. Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Horizon 2020 Helpdesk του Ιδρύματος, στο τηλέφωνο 2220 5050 ή στη διεύθυνση: [email protected]

Το έργο “NCPs CaRE” του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 5, παρέχει επίσης χρήσιμο υλικό στην ιστοσελίδα του. Το έργο παρέχει ένα εργαλείο αναζήτησης συνεργατών, ούτως ώστε να διευκολύνει την εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό για όλα τα θέματα της Πρόσκλησης. Μπορείτε ήδη να εγγραφείτε, αφού πρώτα συμβουλευτείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες εγγραφής, ή να δείτε υπάρχουσες καταχωρίσεις που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πιθανούς συνεργάτες.

Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων αναμένονται να είναι διαθέσιμες στη σελίδα “Funding & tender opportunities” από τις 22 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για σχετικές δραστηριότητες του Ιδρύματος θα ακολουθήσουν σε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας.