Πρωτοβουλία «Carots Startup School» για Επιστήμονες που Επιθυμούν να Εμπλακούν σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Το EEN Cyprus ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την Πρωτοβουλία «Carots Startup School» που απευθύνεται σε ερευνητές που επιδιώκουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα και πληρούν τα πιο κάτω Κριτήρια:

 

  • work as researcher at a university or other research institution
  • who has an idea for a new scientific service company (Scientific Service Companies act as innovative problem solvers and facilitate applicable tailor-made solutions to industrial and societal challenges involving industry and academia.)
  • whose idea is based on an advanced analytical technique (advanced analytical techniques are considered methods utilising electrons, photons or neutrons for diffraction, scattering, microscopy and/or spectroscopy in a way which is not available in typical laboratories due to the need of certain research infrastructures like synchrotrons, neutron sources but also high-end electron microscopes or other devices.)
  • who has found that there is a need in industry for this technique and has expertise in it

 

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο coachings διάρκειας 60 λεπτών το καθένα και τέσσερα webinars μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση για συμμετοχή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι συστήνεται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές εκ των προτέρων για ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής.

 

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για υποβολή Αίτησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εν λόγω Πρωτοβουλίας: https://www.carots.eu/startup_school/

 

#EENCanHelp