Σημαντικές αλλαγές στις προσκλήσεις ERC 2024

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε δύο σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος Εργασίας 2024, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή του καλοκαιριού 2023.

Η πρώτη αλλαγή αφορά στην αναδιάρθρωση των επιτροπών αξιολόγησης (evaluation panels) και στην προσθήκη μιας νέας επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Scientific Council να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο αξιολόγησης. Στόχος να εξασφαλισθεί η ισορροπία από πλευράς όγκου εργασίας μεταξύ των επιτροπών, καθώς και η θεματική συνοχή τους και να ανταποκρίνονται καλύτερα οι επιτροπές στη διεπιστημονική έρευνα.

Ειδικότερα, οι αλλαγές αφορούν στον τίτλο του πάνελ LS3, στον υπότιτλο και στα descriptors του πάνελ LS5, ενώ προστέθηκε νέο πάνελ SH8. Η νέα δομή και η τεκμηρίωση των αλλαγών, παρουσιάζονται στους ακόλουθους συνδέσμους.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην εφαρμογή lump sum χρηματοδότησης στα ERC Advanced Grants, η οποία είχε ήδη προανακοινωθεί από τον Ιούνιο 2022 και επιβεβαιώθηκε με σχετική απόφαση του ERC Scientific Council τον Φεβρουάριο 2023, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2024, μετά από την επίσημη υιοθέτηση του ERC Προγράμματος Εργασίας 2024.