Βιντεοσκοπήσεις Ενημερωτικής Ημερίδας Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” για τις Προσκλήσεις 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία» (Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”) του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027, διοργανώνει στις 17 Ιανουαρίου 2023 διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση (Infoday). Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα καλούνται από την Ε.Ε., όπως παρακολουθήσουν εκ των προτέρων τις σχετικές βιντεοσκοπήσεις των κεντρικών παρουσιάσεων αναφορικά με τις Προσκλήσεις 2023-2024, ώστε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο περισσότερος χρόνος να διατεθεί για την επίλυση αποριών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”: κα Κατερίνα Καρακασίδου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205036.