ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ERC STARTING GRANT 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των επίσημων εγγράφων για την Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant 2021 (ERC-2021-StG) στις 25 Φεβρουαρίου 2021, έχει πλέον ανοίξει και το σύστημα υποβολής προτάσεων μέσω του Funding & Tenders Portal. Υπενθυμίζεται ότι, η προθεσμία υποβολής είναι η 8η Απριλίου 2021, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι “Excellent Science” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” 2021-2027.

 

Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ERC Starting Grants, απευθύνονται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες με 2 έως 7 χρόνια εμπειρία από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), οι οποίοι διαθέτουν ήδη πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι για υπηρεσίες προεπισκόπησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ERC Starting Grant 2021 θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 26 Μαρτίου 2021, έχοντας επικοινωνήσει εκ των προτέρων με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC (κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής του προσχεδίου πρότασης.