Αποτελέσματα ERC Consolidator Grants 2020: €655 εκατ. σε 327 έργα – 1 έργο στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να συγχαρεί τη Δρ Άννα Παπαέτη, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας – European Research Council (ERC) Consolidator Grant (CoG) για το έργο “Soundscapes of Trauma: Music, Sound and the Ethics of Witnessing”, το οποίο θα υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

To ERC ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 327 νέων Consolidator Grants με 655 εκατ. Ευρώ για το 2020, στα οποία άριστοι ερευνητές και ερευνήτριες θα πραγματοποιήσουν έρευνα αιχμής παγιώνοντας ταυτόχρονα την ερευνητική τους ομάδα. Συνολικά, υποβλήθηκαν 2.506 προτάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καθιστώντας την Πρόσκληση ERC CoG 2020 ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Στο πλαίσιο των νέων έργων, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας για διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς και άλλους ερευνητές, στις ομάδες των 327 εμπλεκόμενων Κύριων Ερευνητών (Principal Investigators – PIs) σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo 37% των έργων κέρδισαν γυναίκες ερευνήτριες, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη των Consolidator Grants! Το ποσοστό επιτυχίας των γυναικών ανήλθε σε 14,5%, ενώ των ανδρών ερευνητών σε 12,6%.

Λίστα επιτυχόντων ERC CoG 2020

Παραδείγματα πετυχημένων έργων ERC CoG 2020

 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ERC CoG 2020, ο Πρόεδρος του ERC Καθηγητής Jean-Pierre Bourguignon, σχολίασε: “Αυτή η χρηματοδότηση όχι μόνο ενδυναμώνει λαμπρά μυαλά από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να επιδιώξουν τις πιο φιλόδοξες ιδέες τους σε ένα κρίσιμο στάδιο της καριέρας τους, αλλά επίσης βοηθάει να εκπαιδευθεί η νέα γενιά ερευνητών ως μέλη ομάδων ERC. Για να προετοιμασθεί για τις προκλήσεις του αύριο, η Ευρώπη πρέπει να επιμείνει στο όραμα της επένδυσης σε έρευνα αιχμής, που έχει αποδείξει πολλές φορές την κρίσιμη προστιθέμενη αξία της. Για αυτό βασιζόμαστε στους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου ενισχύσουν τον πυλώνα “Άριστη Επιστήμη” του Ορίζοντα Ευρώπη με τους απαραίτητους πόρους, προκειμένου ενδυναμωθεί η Ευρώπη στο σύνολό της”.

Τα ERC Consolidator Grants απονέμονται σε εξαιρετικούς ερευνητές και ερευνήτριες κάθε εθνικότητας και ηλικίας, με περισσότερα από 7 και μέχρι 12 έτη εμπειρίας από την απόκτηση του PhD τους και με πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα. Το χρηματοδοτούμενο έργο πρέπει να είναι φιλόδοξο και υψηλού ρίσκου/ωφέλειας και να αφορά έρευνα αιχμής σε οποιοδήποτε τομέα. Παρέχεται χρηματοδότηση μέχρι €2 εκ. Ευρώ, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης €1 εκ. Eυρώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για μέχρι 5 έτη. Τα ERC CoG 2020 αποτελούν μέρος του Horizon 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ενόψει των νέων Προσκλήσεων του ERC, στο πλαίσιο του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνας και Καινοτομία, Horizon Europe, το ΙδΕΚ διοργανώνει στις 18 Δεκεμβρίου 2020, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τα ERC Consolidator Grant 2021. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. Θα ακολουθήσει επίσης εξειδικευμένο εργαστήριο συγγραφής προτάσεων.

Το ERC είναι ο κορυφαίος Ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για την υποστήριξη της άριστης έρευνας αιχμής και έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 9.500 κορυφαίους ερευνητές και ερευνήτριες, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, με μόνο κριτήριο της επιστημονική αριστεία.

Το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές / ερευνήτριες στην Κύπρο στην προετοιμασία προτάσεων για ERC Grants, με την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης, μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).

  • Hashtag (on any social media platform): #ERCCoG
  • Twitter: @ERC_Research
  • Facebook: @EuropeanResearchCouncil
  • LinkedIn: @european-research-council