Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος «PRIMA» (P2P/PRIMA/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης «Cyprus Info Day – PRIMA Call 2023» την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα τις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του PRIMA, ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η οπτικογράφηση και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους παρακάτω.

ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].