Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19.

Στο πλαίσιο των επιπτώσεων του COVID-19, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Library ανακοινώνει την ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες.

Οι εκδότες/προμηθευτές που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι:

  • Archaeopress
  • Berghahn Journals
  • Bloomsbury Digital Resources
  • Cambridge University Press
  • IEEE eLearning Library
  • JoVE
  • JSTOR
  • Loeb Classical Library
  • Springer Nature
  • Access to All World Scientific Journal Content

Για περισσότερες πληροφορίες: http://library.ucy.ac.cy/el/announcements/id/11640